Оплакване до НС и МВР (1992)

Отговор на министъра на вътрешните работи до Народното събрание във връзка с оплакване на гражданина Ночев чрез народния представител Христо Марков. След направени проверки се констатира психично страдание на оплакващия се.

Ключови думи: МВР, Народно събрание, народен представител, гражданин, оплакване, психично отклонение.