Младежта на 60-те години

През февруари 1967 г. Веселин Панайотов - главен редактор на сп. "Младеж", организира една среща-разговор с известни имена.

Темата е често обсъждана в тогавашната публичност: какво става с младежта?

Стенограмата на разговора през 1967 година е запазена. А редактираната версия е поместена в шеста книжка на списанието.

По-късно този разговор е една от причините за уволнението на В. Панайотов и разгрома на редакцията.