Книжка 8 на "Младеж" от 1967 г.

В конкретния брой  на списанието всичко беше "грешно"! Снимката с брадат младеж (открийте брадата!), епиграмите на Радой Ралин, неправилните репортажи за морето на Кирил Нешев, Кунчо Грозев и Юри Статков, изопаченото представяне на съветската младеж от Тома Томов, безобразният "материал" на моята скромна персона, "модернистичният" разказ на Кольо Николов.

Никой не беше подминат - Пиринка Хаджиева, Найден Илиев, Анастас Илиев, Владимир Костов, Благой Калайджиев, Любомир Янов... Всички бяха грешни!