Последни статии

Последни статии


Снимка: Омда

Доклад за резултатите от социологическото изследване на града и селото - 1967 г.

20 декември 2020 г. 18:15:34
Илияна Ракиловска

Автори Институт по социология при БАН Заглавие Доклад за някои от най-важните резултати от социологическото изследване на града и селото -... Към албума

Последни статии

Потенциалът на селското домакинство и бъдещето на селото

20 декември 2020 г. 17:16:25
Илияна Ракиловска

  Автори Институт по социология при БАН, секция "Общности и социална стратификация" Заглавие Потенциалът на селското... Към албума

Последни статии

Импровизации за 9-и септемврий 1944-а

19 декември 2020 г. 13:43:43
Илияна Ракиловска

   Автор Петко Симеонов Заглавие Импровизации за 9-и септемврий 1944-а Издател... Към албума

Последни статии

ЕСИ "Градът и селото - 86", том ІІІ

18 август 2019 г. 11:08:27
Илияна Ракиловска

  Автори Колектив Заглавие Емпирично социологическо изследване "Градът и селото - 86",  Социологически анализи и обобщения, том... Към албума