22 октомври 2020г.

Ден на заекващите. Ден на Папа Йоан Павел II за католиците Годишнини - Майн Рид, Зл. Бояджиев

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Църквата

Изборът на Максим

РЕШЕНИЕ “А” № 145, ЦЕНТРАЛЕН ПАРТИЕН АРХИВ, ф.1, оп.35, АРХИВНА ЕДИНИЦА 040