19 юни 2019г.

Ден на Св. Преподобни Пасий Хилендарски, Годишнина от написването на "История славянобългарска"

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Църквата

Изборът на Максим

РЕШЕНИЕ “А” № 145, ЦЕНТРАЛЕН ПАРТИЕН АРХИВ, ф.1, оп.35, АРХИВНА ЕДИНИЦА 040