23 август 2019г.

Ден за почитане на паметта на жертвите на тоталитарните режими. Ден в памет на жертвите на робството.

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Църквата

Изборът на Максим

РЕШЕНИЕ “А” № 145, ЦЕНТРАЛЕН ПАРТИЕН АРХИВ, ф.1, оп.35, АРХИВНА ЕДИНИЦА 040