21 август 2019г.

Св. Симеон Самоковски. Празник на гр. Самоков. Рамазан Байрам. Боевете при Шипка

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Вътрешни правила за организация на работната заплата, 1990 г.

Към албума...