22 октомври 2017г.

Ден на заекващите. Ден на Папа Йоан Павел II за католиците Годишнини - Майн Рид, Зл. Бояджиев

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Българската нация

Славоезичните и тюркоезични българи, заедно с цигани, албанци, евреи, арменци и др., формират българската нация.

Българската нация се формира на граждански принцип. В този смисъл всички граждани на България са българи с равни права и свободи независимо от своя етнос, религия и раса.

Това не означава принизяване на малцинствените културни, езикови и религиозни особености. Напротив - гарантира равенството в права и задължения на всички граждани.