Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще - Грек и Червенков, 1994

Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще - Грек и Червенков
Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще - Грек и Червенков
Снимка: Омда

в-к Дума, 1994

Към албума...

Отзив за книгата "Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще" на Грек и Червенков -  в. "Дума", 1994 г.