Движение "Бяла акция" (1992)

Към албума...

Идеята за Движението е обсъждана в късната есен на 1991 г., без да стане реалност. Дискусиите са рязко критични към Закона за приватизация, правят се прогнози за рухване на икономиката и обедняване на населението, смята се, че противопоставянето "комунизъм или демокрация" е загубило своя смисъл и актуалност има проблемът - "мафията или гражданите"...  Движеща фигура на идеята и дискусиите е Николай Близнаков.

Ключови думи: движение, възраждане, икономика, център, собственик, мафия, нови лица, граждани.