19 август 2019г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Атлантическият клуб

Важна роля във формирането на новата външнополитическа ориентация на България има Атлантическият клуб.