Други документи за Агенцията за чуждестранна помощ

Тук са събрани други документи, с чиито копия разполагам.