Писмо на Ив. Грек по повод радиопредаване - 1994

Към началото...