"Един от скромните апостоли" - Мих. Дихан

Към началото...