Писмо на Ив. Грек до Михаил Иванов - 1992

Към началото...