Писмо до М.Иванов от Трифон Юда относно проект

Към началото...