Среща - Михайловград, 19 март 1992

Към началото...