Преписка от ликвидацията на стопанството - 1995 г.

Към началото...