"Градът и селото- 86" , Том І, част В

Към началото...